fbpx

Podmínky webu

Jakým způsobem získáváme a nakládáme s vašimi osobními údaji?

Obchodní firma Jan Křišťan – SinArt získává osobní údaje, proto vyžadujeme souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Odesláním webového kontaktního / poptávkového formuláře prostřednictvím webu www.sinart.cz, oslovením naší firmy nebo našich spolupracovníků prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu udělujete obchodní firmě Jan Křišťan – SinArt, se sídlem: Palachova 1882/21, 500 12 Hradec Králové, IČ: 74134213, evidující úřad: 360201 – Magistrát města Hradce Králové, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku od 21. 6. 2010 (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

V případě odeslání kontaktního / poptávkového formuláře či e-mailového a telefonického oslovení spolupracovníků Správce, subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)
 • IP adresa

2. Účelem zpracování osobních údajů je: Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

3. Doba zpracování osobních údajů je: do odvolání

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 • Andrea Čudová – SinArt, se sídlem: Třebechovice pod Orebem, Týnišťská 670, IČ: 87544211, evidující úřad: 360201 – Magistrát města Hradce Králové, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku od 18. 1. 2011
 • Alkapress s.r.o. se sídlem a provozovnou: Škroupova 957/4, 50002 Hradec Králové, IČ: 28784260, CZ28784260, spisovná značka: C 27110 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, společnost s ručením omezeným od 30. 12. 2009
 • Poskytovatel služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovatel služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovatel služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době poskytovatel nevyužívá.

5. Zabezpečení osobních údajů: Obchodní firma Jan Křišťan – SinArt přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Subjekt odesláním kontaktního / poptávkového formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.sinart.cz či oslovením spolupracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je: Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Používáme cookies

Používáme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našeho webu. S dalším prohlížením předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Co je cookie?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Některé soubory cookie mohou nicméně tím, že ukládají navštívené webové stránky, představovat riziko pro ochranu vašich osobních údajů. Soubory cookie uložené v počítači můžete kdykoliv odstranit nebo jejich ukládání zablokovat. Zablokování souborů cookie však může způsobit, že některé služby webu nemusí fungovat správně.